فروشنده یا ارائه دهنده خدمات

Start Your Learning Project Now

  1. خانه
  2. رینگ و لاستیک
  3. جزئیات نویسنده
فروشندگان یا ارائه دهندگان خدمات چگونه کار میکنند

 

فروشندگان یا ارائه دهندگان خدمات

1 – فروشندگان قطعات و لوازم یدکی , رینگ و لاستیک , سیستم صوتی و تصویری وسایل جانبی و اکسسوری  خودرو 

— عمده فروشان قطعات و لوازم یدکی , رینگ و لاستیک , سیستم صوتی و تصویری وسایل جانبی و اکسسوری  خودرو 

— خرده فروشان قطعات و لوازم یدکی , رینگ و لاستیک , سیستم صوتی و تصویری وسایل جانبی و اکسسوری  خودرو 

— تولید کنندگان قطعات یدکی خودرو

که شامل گروه وسیعی از مشاغل قطعات یدکی خودرو میشود از تولید کنندگان ، تاجران و واردکنندگان ، و مغازه داران و فروشندگان قطعات و لوازم خودرو از هر گونه را شامل میشود

قطعات موتوری و سوخترسان ، قطعات برقی و الکترونیک ، قطعات بدنه ، رینگ و تایر خودرو و . . . میشود.

2 – ارائه دهندگان خدمات خودرویی

— مکانیک ها و سرویس کاران خودرو

— کارواش یا محافظت و نظافت خودرو

— دفاتر و نمایندگان بیمه و گروه خودرو بران

— نصابان و سازندگان لوازم جانبی و صوتی و تصویری

و بسیاری از افراد و مشاغل دیگر که به نحوی با خودرو در ارتباط میباشند جزو این گروه میباشند 

تمامی این دو دسته با ثبت نام در سایت و ارسال مدارک لازم برای خود یک جایگاه کسب اینترنتی فراهم میکنند تا افرادی که در سایت با نام کارفرما شناخته میشوند بتوانند با راحتترین حالت ارتباط برقرار کنند . 

لازم بذکر است که تمامی افراد میتوانند در دودسته مشغول فعالیت باشند برای مثال مکانیکی که کارفرما از طریق سایت بهش مراجعه کرده برا تهیه قطعات یدکی خودرو در دست تعمیر در نقش کارفرما درخواست قطعه بده و از نزدیکترین مسیر با بهترین قیمت اون و تهیه کنه

فروشندگان یا ارائه دهندگان خدمات

1 – فروشندگان قطعات و لوازم یدکی , رینگ و لاستیک , سیستم صوتی و تصویری وسایل جانبی و اکسسوری  خودرو 

— عمده فروشان قطعات یدکی خودرو

— خرده فروشان قطعات یدکی خودرو

— تولید کنندگان قطعات یدکی خودرو

که شامل گروه وسیعی از مشاغل قطعات یدکی خودرو میشود از تولید کنندگان ، تاجران و واردکنندگان ، و مغازه داران و فروشندگان قطعات و لوازم خودرو از هر گونه را شامل میشود

قطعات موتوری و سوخترسان ، قطعات برقی و الکترونیک ، قطعات بدنه ، رینگ و تایر خودرو و . . . میشود.

2 – ارائه دهندگان خدمات خودرویی

— مکانیک ها و سرویس کاران خودرو

— کارواش یا محافظت و نظافت خودرو

— دفاتر و نمایندگان بیمه و گروه خودرو بران

— نصابان و سازندگان لوازم جانبی و صوتی و تصویری

و بسیاری از افراد و مشاغل دیگر که به نحوی با خودرو در ارتباط میباشند جزو این گروه میباشند 

تمامی این دو دسته با ثبت نام در سایت و ارسال مدارک لازم برای خود یک جایگاه کسب اینترنتی فراهم میکنند تا افرادی که در سایت با نام کارفرما شناخته میشوند بتوانند با راحتترین حالت ارتباط برقرار کنند . 

لازم بذکر است که تمامی افراد میتوانند در دودسته مشغول فعالیت باشند برای مثال مکانیکی که کارفرما از طریق سایت بهش مراجعه کرده برا تهیه قطعات یدکی خودرو در دست تعمیر در نقش کارفرما درخواست قطعه بده و از نزدیکترین مسیر با بهترین قیمت اون و تهیه کنه

فروشندگان یا ارائه دهندگان خدمات

1 – فروشندگان قطعات و لوازم یدکی , رینگ و لاستیک , سیستم صوتی و تصویری وسایل جانبی و اکسسوری  خودرو 

— عمده فروشان قطعات یدکی خودرو

— خرده فروشان قطعات یدکی خودرو

— تولید کنندگان قطعات یدکی خودرو

که شامل گروه وسیعی از مشاغل قطعات یدکی خودرو میشود از تولید کنندگان ، تاجران و واردکنندگان ، و مغازه داران و فروشندگان قطعات و لوازم خودرو از هر گونه را شامل میشود

قطعات موتوری و سوخترسان ، قطعات برقی و الکترونیک ، قطعات بدنه ، رینگ و تایر خودرو و . . . میشود.

2 – ارائه دهندگان خدمات خودرویی

— مکانیک ها و سرویس کاران خودرو

— کارواش یا محافظت و نظافت خودرو

— دفاتر و نمایندگان بیمه و گروه خودرو بران

— نصابان و سازندگان لوازم جانبی و صوتی و تصویری

و بسیاری از افراد و مشاغل دیگر که به نحوی با خودرو در ارتباط میباشند جزو این گروه میباشند 

تمامی این دو دسته با ثبت نام در سایت و ارسال مدارک لازم برای خود یک جایگاه کسب اینترنتی فراهم میکنند تا افرادی که در سایت با نام کارفرما شناخته میشوند بتوانند با راحتترین حالت ارتباط برقرار کنند . 

لازم بذکر است که تمامی افراد میتوانند در دودسته مشغول فعالیت باشند برای مثال مکانیکی که کارفرما از طریق سایت بهش مراجعه کرده برا تهیه قطعات یدکی خودرو در دست تعمیر در نقش کارفرما درخواست قطعه بده و از نزدیکترین مسیر با بهترین قیمت اون و تهیه کنه

ehsan_lancia

نویسنده از: 2022/01/16

دیدگاه خود را بنویسید

تماس فوری