فروشنده یا ارائه دهنده خدمات

تالار گفتمان

  1. خانه
  2. فروشنده یا ارائه دهنده خدمات
ابزار مورد نیاز فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات

تنها ابزار مورد نیاز فروشندگان و یا ارائه دهندگان خدمات گوشی موبایل یا تبلت یا کامپیوتر خانگی میباشد که به راحتی زمانی که عضو سایت شد میتواند درخواستها را ببیند . پیشنهاد دهد ، پروژه تعریف کند و یا جذب کار و نیرو کند و بعد از آن نسبت به دارایی و توانمندی خود عمل....

تماس فوری